Skip to main content
Klädboden Logo

Klädboden Logo

| LANTECH | Logos
Klädboden var i behov av en ny logo. De kontakta oss och tillsammans kom vi fram till en design som tilltalade dem.