Skip to main content

Hur upprättar jag ett e-postkonto i Outlook 2016?

Konfigurera Outlook 2016

Den här guiden visar hur man ställer in Outlook 2016 för Windows till att använda ett epost-konto, via IMAP.

 

OBS! om du haft vårt tidigare webbhotell via Surftown så följ steg 1-2 först...Är du ny kund eller redan raderat ditt gamla Surftown-konto, gå direkt till steg 3. 

 

1. Radera tidigare konto från Surftown

Öppna Outllok / Arkiv / Kontoinställningar

 

2. Välj ditt gamla konto från Surftown, markera det och tryck "Ta bort"

 

3. Lägga till nytt Epostkonto

Gå till Arkiv / Lägg till konto

2. Fyll i din e-postadress, klicka i "Jag vill konfigurera mitt konto manuellt", Tryck "Anslut"

3. Välj IMAP

4. Fyll i Inkommande & Utgående mailservrar:

Inkommande (IMAP): server.lantech-server.se
Port: 993
Krypteringsmetod: SSL

Utgående (SMTP): server.lantech-server.se
Port: 465
Krypteringsmetod: SSL

(Fyll inte i "Kräv säker lösenordsautenntisering (SPA) vid inloggning)

Tryck "Nästa"


 

5. Fyll i lösenord

6. Tryck "Anslut"


 

Nu är ditt konto tillagt i Outlook 2016

 

Klart!

  • Senast uppdaterad .